Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
További események

Hasznos linkek: 
NYERTES PÁLYÁZATOK:

 

 

  

            
 Ssz. Megnevezés  Utolsó módosítás Megőrzés
I
Szervezeti, személyzeti adatok
  
1
Az Önkormányzat/Hivatal  hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja      

 2020. március 6.

-
2
Szervezeti felépítés  2020. március 6.-
3
Vezetők és az egyes szervezeti egységek elérhetősége  2020. március 6. -
4
Ügyfélfogadási rend  2020. március 6. -
5
A Képviselő-testület  2020. március 6. -
6

Bugyi Nagyközség Önkormányzata irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése:

 2017. március 14.  
 
Napköziotthonos Óvoda   2017. március 14. 1 évig
 
Bessenyei György Művelődési Ház- és Könyvtár   2020. március 6. 1 évig
 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Szolgáltató (TEFÜSZ)  2020. március 6.. 1 évig
7
Bugyi Nagyközség Önkormányzata többségi tulajdonában nem áll, illetve részvételével nem működik gazdálkodó szervezet.
 2017. március 14.

1 évig
8
Bugyi Nagyközség Önkormányzat által alapított közalapítvány: Bugyi Nagyközségért Közalapítvány  2017. március 14. 1 évig
9

Az Önkormányzat felügyelete alatt álló más közfeladatot ellátó szervek megnevezése:

 2017. március 14.  
 
Napköziotthonos Óvoda elérhetőségei  2020. március 6. 1 évig
 
Bessenyei György Művelődési Ház- és Könyvtár  elérhetőségei  2020. március 6.1 évig
 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Szolgáltató (TEFÜSZ) elérhetőségei   2020. március 6. 1 évig
10
Bugyi Nagyközség Önkormányzat által alapított lap: Körkép (Az Önkormányzat tájékoztató kiadványa)  2019. január 23. 1 évig
11
Az Önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai  2017. március 31.  1 évig


 

 

II.
 Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok    
1
Az Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:  2020. március 06.  1 évig
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény    
 
Az Önkormányzat rendeletei    
 
SZMSZ és mellékletei    
2
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Az önkormányzatra ez nem vonatkozik.


 
1 évig
3
Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:        
- mezőőri szolgálat működtetése
2017. március 31.
4
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről       

A hatósági ügyekben ténylegesen eljárt ügyintézők megnevezése, ügyleírások 2020. március 6.  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, formanyomtatványok folyamatosan frissül  
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak összege 2012. április 27.  
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ügyintézésre vonatkozó határidők 2012. december 7.  
5
A költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások 2020. március 6. 1 évig

6
Az Önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai; alaptevékenységben gyűjtött és feldolgozott adatok  fajtái, a hozzáférés módja feltöltés alatt 1 évig
7
Bugyi Nagyközség nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja: 2020. március 6.  1 évig
 
A)  Körkép (Az Önkormányzat tájékoztató kiadványa)    
 
B)  Bugyi Község története I-II.    
8
A Képviselő-testület döntései, üléseinek jegyzőkönyvei folyamatosan frissül
 
9
A törvény alapján kötelezően közzéteendő jogszabály tervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések
folyamatosan frissül
 1 évig
10
Az Önkormányzat által közzétett hirdetmények, közlemények    
11

Az Önkormányzat által kiírt pályázatok szakmai leírása, eredményei és indokoltságuk:
- Szociális ösztöndíj pályázat       eredmény

2018. október 1 évig
12
Az Önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai    1 évig
13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

IGÉNYBEJELENTŐ LAP közérdekű adat megismeréséhez

- Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata     + melléklet

- Polgármesteri Hivatal Informatika Biztonsági Szabályzata

2020. március 11. 1 évig
14
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk :
Hatósági statisztika - jegyzői államigazgatási ügyek 
Hatósági statisztika - Önkormányzati hatósági ügyek 
   1 évig
15
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
1 évig
16
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai 2020. március 6. 1 évig
17
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns 1 évig
18
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
1 évig
20
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

21
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

22
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

23
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

25
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 
     
III.
Gazdálkodási adatok    
1
2023. évi költségvetés; táblázatok  
2022. március 6. 5 évig

2022. évi költségvetés; táblázatok 

2021. évi költségvetés;

2020. évi költségvetés; táblázatok
 
2019. évi költségvetés; táblázatok
2
Az Önkormányzat beszámolói: 2022. július 21. 5 évig
 
   2017.    2018.    2019.    2020.    2021.
3
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai: 2022; 2023
A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai: 2022; 2023
2023. április 20. 1 évig
A Költségvetésből nyújtott támogatások: 2021; 2022
4
Az Önkormányzat szerződései 2020. november 24.  
5
Az Önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések 2020. november 24.  
6
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása  folyamatos 1 évig
7
Közbeszerzési információk  folyamatos 1 évig