Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  

Hír keresése: 

2020.11.24 19:21Pályázat- Titkársági ügyintéző

Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.

A pályázat az alábbi linken elérhető: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ug5i8tgmi5

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Titkársági, testületi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Biztosítja a Képviselő-testület, a bizottságok, valamint a Hivatal működéséhez az ügyviteli (jegyzőkönyvezési, gépírási,) és szervezési feltételeket, ellátja a Hivatal iktatási, ügyiratkezelési feladatait az ASP rendszerben, gondozza a helyi irattárat, kezeli a telefonközpontot; közreműködik az önkormányzati jogalkotás során a rendelet-tervezetek ellenőrzésében, az elfogadott rendeletek kihirdetésében, a Nemzeti Jogszabálytárban történő megjelentetésében előkészíti az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Képviselő-testület és bizottságainak üléseit, az ülésekről jegyzőkönyvet készít, a döntésekről nyilvántartást vezet, biztosítja az ülések személyi, tárgyi, technikai feltételeit, ellátja a testületi működéshez kapcsolódó adminisztratív feladatokat, segíti a polgármester, az alpolgármester, és a jegyző tevékenységét, szervezi a polgármester és jegyző személyes ügyfélfogadását, előkészíti és megszervezi a közmeghallgatást, szükség szerint szervezi a lakossági fórumokat, ellátja az önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos előkészítő feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középfokú képesítés,

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (Outlook),

         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások

         6 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         közigazgatási gyakorlat,

         legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

         gyors- és gépírási ismeretek

         helyismeret

         főiskolai végzettség

         titkársági feladatokban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz

         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

         nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szatmári Attila nyújt, a 0629-547-501 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2347 Bugyi, Beleznay tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/9067-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

         Elektronikus úton dr. Szatmári Attila részére a jegyzo@bugyi.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: dr. Szatmári Attila, Pest megye, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.bugyi.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bugyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 135