Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  

Hír keresése: 

2020.11.11 14:36VESZÉLYHELYZETI JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK


VESZÉLYHELYZETI JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK 


A 2020. november 11-étől a Kormány 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletében -az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel -a korábbi előírások szigorítását írta elő az alábbiak szerint: 


A 2020. november 11-étől a Kormány 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletében -az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel -a korábbi előírások szigorítását írta elő az alábbiak szerint:

 

Kijárási korlátozás

 

Este 20:00 órától és reggel 5:00 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

A fenti időszakban lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. kizárólag az alábbi indokból lehet:

·        egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal.

·        munkavégzés céljából

·        a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,

·         a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

·        a versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel,) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

·        kutyasétáltatás megengedett a lakóhely, szálláshely 500 m körzetében

 

Maszk viselésére vonatkozó szabályok

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

-         tömegközlekedési eszközön,

-         az  üzletben történő vásárlás, illetve az  üzletben történő munkavégzés során

-         továbbá az  irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az  üzemi helyiségek    területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,

-         az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén

-         muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,

-         nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,

-         ügyfélfogadási időben

-  a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

-  az  egyetemes postai szolgáltató által vagy a  postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá

-  minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben

-         minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak

-         az egészségügyi intézmény területén

-         szociális intézményben

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

 

Tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani, rendezvény helyszínén a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos.

Kivételek ez alól:

·        A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.

·         családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

·        a temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt

·        A házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, az anyakönyvvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen

Rendezvénynek minősül a kulturális esemény, a sportesemény, a magánrendezvény, valamint a karácsonyi vásár.

 

Vallási közösségek szertartása nem minősül rendezvénynek, ott a vallási közösség dönt a szertartás megtartásáról.

 

Vendéglátó üzletek vonatkozó szabályok

 

Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.  Az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges ideig a tartózkodás megengedett.

 

Üzletekre vonatkozó szabályok

 

Tilos este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben az üzlet, a lottózó, valamint a nemzeti dohánybolt köteles zárva tartani és tilos ott tartózkodni.

A gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat a tiltott időszakan is.

 

A védelmi intézkedések betartatásáról az üzemeltető és vezető köteles gondoskodni.

 

Szálláshelyekre vonatkozó szabályok

 

A szálláshelyen -az ott foglalkoztatottakon kívül tilos tartózkodni.

 

Szabadidős létesítményekre vonatkozó rendelkezések

 

A muzeális intézménynek, nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek, közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek és integrált kulturális intézménynek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos a tartózkodás.

 

A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár a fentiek betartására tekintettel zárva tart.

 

Nevelési oktatási intézményekre vonatkozó szabályok

 

Az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak.

 

Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.

 

Továbbra is kötelező a testhőmérséklet mérése.

nevelési, oktatási intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

 

Jogkövetkezmények

 

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

 

A rendőrség az ellenőrzés során kötelezettség megszegéséről tudomást szerez:

·        100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

·        a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – nevelési-oktatási intézményt kivéve – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a fenti szabályokat nem tartja be

 

A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege 5.000 és 500.000,-Ft-ig terjed. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

 

Polgármesteri Hivatal

 

Kérem a Tisztelt ügyfeleket, hogy a veszélyhelyzetre és az erősödő járványra fokozott tekintettel lehetőség szerint továbbra is tartózkodjanak a személyes ügyfélfogadáson való megjelenésétől. Kérünk mindenkit, hogy – lehetőség szerint – www. bugyi.hu felületen található önkormányzati elektronikus fülön keresztül- ügyfélkapun keresztül vagy anélkül, levél, e-mail, telefon (központi szám: 06-29-547-502), illetve a honlapon történő elérhetőségeken vagy a postaládában történő elhelyezés útján intézzék ügyeiket.

Csak azok keressék fel a Hivatalt, akik halaszthatatlan ügyben a személyes megjelenés feltétlen szükséges.

A személyes ügyintézés során kötelező a szájmaszk és a kihelyezett kézfertőtlenítők használata!

 

Járási Hivatal

A COVID 19 járvány terjedésének megakadályozása érdekében tett kormányzati intézkedésekkel összhangban, valamint a személyes találkozások jelentős csökkentése érdekében a Dabasi Járási Hivatal minden osztálya vonatkozásában 2020. november 11. napjától (szerdától) ügyfélszolgálatainkon kizárólag telefonos illetve elektronikus úton Az ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. Részletekről külön tájékoztatás készült.

 

A FENTI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEKE,

 

VIGYÁZZUNK AZ EGÉSZSÉGÜNKRE ÉS EGYMÁSRA!

 

2020. november 11.

                                                             Nagy András Gábor sk.

                                                                                                                                                   polgármester


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 261