Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  

Hír keresése: 

2018.06.28.Igazgatási szünet

 Igazgatási Szünet a Polgármesteri Hivatalban 2018. Július 02-től július 08-ig.

A fenti napokon a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Haláleset esetén anyakönyvi ügyeletet tart:  Stengl Tamásné  (Tel: 06-70/452-48-38)

Megértésüket köszönjük!
 dr. Szatmári Attila
jegyző

Bővebben

2018.06.28."Kertváros Önkormányzati Tanács pályázatot hirdet intézményvezetői állás betöltésére

„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet Kertváros Szociális Központ vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és szövegezéssel

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII.a törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet Kertváros Szociális Központ (2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.) intézményvezetői állás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:   határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén 4 hónap próbaidővel

A foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:    2018. október 16-ától 2023. október 15-éig
A munkavégzés helye:     2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kertváros Szociális Központ alapító okiratában, SZMSZ-ében, és az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok, tevékenységek társulási, és járási szinten való tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése. (Az intézmény által ellátott alaptevékenységek: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ.)

Bővebben

2018.06.22.Meghívó

Elektronikus ügyintézés már Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál is elérhető. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap Ha érdekli hogyan működik, várjuk 2018. június 26-án 16:00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Bővebben

2018.06.21.Szociális ösztöndíjpályázat

Szociális ösztöndíjpályázat -

Felsőoktatási hallgatók számára

A pályázatra azok a Bugyi Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőfokú (egyetemi, főiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő együttes feltételeknek:

 - felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton első alapképzésben vesz részt illetve ilyen irányú képzésre felvételt nyert,
 - szociálisan hátrányos helyzetű,
 - 25. életévét még nem töltötte be.


Szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető az a hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2018.-ban 28.500.- Ft/fő/hó) nem haladja meg.

Bővebben

2018.06.21.Tájékoztatás az ebösszeírásról

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL!

Tisztelt Lakosság!
Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2018. augusztus 31-ig az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel ismét ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás célja a törvényességi kötelezettségnek való megfelelés.
Az eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A Kisállat Egészségügyi Könyvben található adatokon felül az ebtartási körülményeire tér ki az adatlap. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni!

Bővebben

2018.06.21.Ismét itt a parlagfű szezonja!

Tájékoztató
 parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban


A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.


Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Bővebben

2018.06.07.Megszaporodtak a gázvezeték szakítások a megyében

 Az utóbbi hetekben megnövekedett a gázvezeték szakítással járó káresemények száma. Az események megelőzése érdekében kérünk mindenkit, hogy lakásfenntartási és tereprendezési munkák során (különösen magas fűben végzett kaszálás, gyökerek eltávolítása, alapásás) fokozott figyelemmel legyenek a gázcsatlakozó és fogyasztói vezetékek elhelyezkedésére.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérése itt olvasható

Bővebben

2018.06.05.Mezőőr - álláspályázat

 Bugyi Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § alapján pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjával tölthető be.

Bővebben
  1 / 1 oldal