Mezőőri járulék fizetési határideje

A mezőőri járulék fizetésére kötelezett földhasználók figyelmét szeretnénk felhívni, hogy amennyiben a földhasználatukban 2014. évhez képest változás állt be, a 2015. évi mezőőri járulék kivetése előtt, legkésőbb február 1-ig írásban (adásvételi, vagy földhaszonbérleti szerződés másolatával) jelezze a Polgármesteri Hivatal felé.

Az a földhasználó, aki február 1-ig a földhasználatában bekövetkezett változást nem jelenti be, annak a fizetési kötelezettség megállapítása az előző év figyelembevételével történik.
Kérjük, hogy azok a földtulajdonosok és földhasználók, akik a fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, hátralékukat mielőbb rendezzék! Ellenkező esetben kezdeményezzük a szükséges hatósági intézkedések megtételét.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a határidők betartására és a hátralékok mielőbbi rendezésére.

Köszönettel:

Szatmári Attila

jegyző