Bírósági ülnökök 2019. évi választása

A legutóbbi ülnökválasztás 2015. március 7. napja és április 30. napja között volt.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.
Ennek megfelelően idén általános ülnökválasztásra kerül sor, melynek időpontját a köztársasági elnök 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.A jelölő és elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt és képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2019. április 10-ig kell megküldeni a következő címre: 1052 Bp. Városház u. 7. Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és e-mail címen lehet érdeklődni: dr. Takács Mária, 06-1/233-68-13; takacsm@pestmegye.hu

További részletek és jelölés minták:

Tájékoztató a bírósági ülnökök 2019. évi választásáról   
A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei      
Jelölés minta - sima ülnök 
Jelölés minta - fiatalkorúk ülnök    
Jelölés minta - közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnök 
Jelölést elfogadó nyilatkozat